Skrzypki, róże i miłość

Niech skrzypki zagrają, melodia niech płynie,
niech pachną róże, i niech serca wzruszają.
Niech radość życia pośród trosk nie zginie

niech wszystkie serca, dar miłości poznają!

Czymże byłoby to nasze życie,
bez muzyki, róż, i bez miłości?
Byłoby to gorsze, niż niebycie,
niech to będzie, choć w małej ilości.

Skrzypki są piękne, nawet kiedy nie grają,
róże-to królowe, choć koron nie mają.
A życie, to jest to, co musi mieć dusza,
aby czuć i myśleć, by móc się poruszać.

Aby skrzypki zagrały, musi muzyk być,
aby róże nie zwiędły, muszą wodę pić.
By nie zmarła dusza, musi być w niej tchnienie,
od tchnienia zależy, wszystkich dusz – istnienie!

 

 

 

Dodatkowe informacje