Nad grobem...

Czy leżysz w tej ziemi płytko pochowany ,
czy też leżysz w niej głęboko ,
żywot twój wszakże został zachowany
do czasu , gdy świat się znajdzie pod nową Epoką.

Lecz nim ten świata fundament się zawali ,
nie raz zadrży ta ziemia biedna.
gdyż z dróg Bożych zeszli wielcy i mali
- i dotąd , nie chcą się ze swym Stwórcą pojednać .

Gorzko swych zmarłych opłakują rodziny.
lecz grób się łzami - nie wzrusza.
A płaczący , nie szukają przyczyny
- dlaczego umrzeć musiała - biedna , ludzka dusza..?

Opłakałam ciebie bracie , opłakałam ,
lecz cieszę się chociaż z tego -
że o Boskim Planie ci opowiedziałam .
o zmartwychwstaniu.., i nadzieji życia wiecznego .

I widzę dziś jeszcze iskrę w oczach twoich ,
tą nadzieją - zapaloną -
ból twój chciałam nią ukoić -
i duszę twoją smutną , zbolałą , zagubioną.

Czy leżysz w tej ziemi płytko pochowany ,
czy też leżysz w niej - głęboko -
wkrótce do życia zostaniesz wezwany ,
przez Stwórcę swego , co mieszka w niebie , wysoko.

I przypomnisz sobie o naszej rozmowie ,
o tych Obietnicach Bożych.
o kluczu , ukrytym w Przenajświętszym Słowie -
którym Bóg obiecał wszystkie groby otworzyć .

I wynijdą zmarli , gdziekolwiek by byli ,
a wśród nich bracie - będziesz ty..!
Na wieki ludzie będą odtąd żyli ,
w naprawionym świecie , gdzie nie będzie cierpień , ni łzy .

A gdy zmartwychwstały lud ujrzy znów siebie ,
i ta cała ziemia biedna -
wzniesie swoje serce do Boga w niebie
- i spokornieje.., i zechce się z Bogiem pojednać..!

Bowiem żywych , nie umarłych Bogiem , jest nasz Bóg ,
z tejże przyczyny umarł Pan.
by krwią Jego - Adam grzech swój umyć mógł-
a potomstwo jego , uzyskało - doskonały stan.

A rządzić światem całym będzie Stwórca Bóg,
i wybrani święci Boga.
Aby odtąd człowiek w pokoju żyć mógł ,
aby nikt nie błądził - na Królestwa tego drogach .

Gorzko swych zmarłych opłakują rodziny,
witać - też będą ich łzami.
Lecz nie będzie odtąd śmierci - przyczyny -
gdyż wszyscy będziemy z Bogiem - a Bóg - będzie z nami..!

Dodatkowe informacje