Nie trap się...

Nie trap się duszo ma
bólem , co trawi cię.
przecież to życie tak krótko trwa
więc ból - też skończy się.

Nie trap się duszo ma
że życie mija twe.
Bo przecież lepsze ci życie da -
Stwórca w Królestwie Swem .

Zapanuj nad tym dziś
co życie niesie ci.
Bo wszystko to musi na cię przyjść -
za życia twoich dni .

Nie trap się duszo ma
nie jesteś sama w tym.
Pan przecież troski twoje zna -
więc - bądź w kontakcie z Nim..!

Nie trap się duszo ma
tym , co ma jeszcze być .
Lecz wiernie przy Bogu swoim trwaj -
aż - pęknie życia nić..!

Dodatkowe informacje