Obok wspomnień...

Gdy patrzysz w niebo jasne i pogodne ,
to jakbyś jej oczęta widziała.
błękitu pełne i ... takie łagodne,
- te , które kochałaś..!

A kiedy patrzysz na słońce na niebie ,
to , jakbyś jej uśmiech widziała.
usteczek malinowych , śmiejących się do ciebie -
te , które kochałaś..!

A , kiedy jasny , pogodny dzień wschodzi
to , jakby się budziło - Ono .
twe maleństwo , którego wspomnieniem słodzisz
- gorzkość życia - i łzę słoną..!

Gdy nad światem są chmury deszczowe i smutne
- to tak , jakby już nieba nie było..!
I tylko , ze wspomnień te momenty okrutne
mówią - że czegoś ci ubyło..!

Lecz nie staraj się zapomnieć i obłudą
zbyć tego , co tragedią twą się stało.
Obok tych wspomnień naucz się zwyczajnie żyć
-choć to nieraz cię jeszcze będzie bolało..!

Bóg da , że zabliźnią się rany - po stracie .
Bóg da , gdy Królestwo już Jego nastanie,
że miłosierdzia Pańskiego doznacie ,
gdy Bóg zarządzi - ZMARTWYCHWSTANIE..!

Dodatkowe informacje