Plan Boży...

Jeszcze troszeczkę w cierpliwości żyć,
troszeczkę popłakać jeszcze będzie trzeba.
Jeszcze troszeczkę z tą nadzieją być -
bo niebawem , wzejdzie do nas Królestwo z nieba..!

Jeszcze troszeczkę przez osty i ciernie ,
ale mając tą ufność - w Bogu -
gdyż ufność i nadzieja pozwalają wiernie
- wyczekiwać Królestwa - które już jest w progu.

Jeszcze troszeczkę , a według Planu Bożego ,
błogosławieństwa Chrystusowe - Obiecane -
spłyną z dłoni Kościoła namaszczonego ,
w objawieniu tajemnicy Bożej, światu nie znanej.

Tajemnica się skończy.., pozna świat
Kościół prawdziwy , oraz Głowę Jego.
Pojmą wówczas narody Plany zakryte od lat -
i zupełną liczbę - członków - Ciała Chrystusowego..!

Jeszcze troszeczkę ludzkość biedna popłacze,
" wszystko stworzenie wespół wzdycha i boleje..."
Plan Boży wypełnia się , a to przecież znaczy -
że wkrótce błogosławieństwa Bóg na świat wyleje..!

Jeszcze troszeczkę nam pocierpieć trzeba ,
jeszcze troszeczkę - trwać w wiary boju .
Gdy bardzo ciężko - wołajmy do nieba -
o łaskę ku pomocy , w życia naszym znoju.

Jeszcze troszeczkę , my to już widzimy,
przez ducha - którego dał nam Bóg.
że Królestwo jest bliskie, i tym się cieszymy
- gdy bieg bywa ciężki dla znużonych nóg .

Jednakże i dobre i złe godziny ,
niosą z sobą niebezpieczeństw jakąś miarę.
Więc trzeba być ostrożnym dla tejże przyczyny ,
i trwać w modlitwach - by ocalić wiarę .

Dodatkowe informacje