Pokorne dzięki...

Pokorne dzięki niosę Ci Panie ,
żeś serce moje zbudził z uśpienia.
żeś moim oczom światła dał blasku -
co zmienił moje dążenia .

Pokorne dzięki niosę Ci Panie ,
za źródeł Twoich przeczyste wody,
bo nimi zmywam stracone lata -
z naleciałości - brudnego świata .

Pokorne dzięki niosę Ci Panie ,
żeś w serce łaskę mi dał zrozumienia.
Dziś dla mnie wartość wszystko straciło ,
wszystko - prócz Twego Imienia .

Dodatkowe informacje